Stangveiði Jón Mýrdal rennir fyrir fisk. (Mynd: BK)

Published on May 29th, 2016 | by Ritstjórn

Laxveiðin dregst saman um 20 prósent frá í fyrra

Laxinn verður vænni sumarið 2016 en 2015  og margir munu fá uppfylltan draum sinn um 20 pundara og stærri.

Því miður mun laxveiðin í sumar ekki verða eins góð og hún var í fyrra. Þetta segir Arthur Bogason, fyrrverandi formaður Landsambands smábátaeigenda, og því miður verður þetta að teljast líklegt. Sjálfum þykir Arthur þetta leitt en hann veit hvað hann syngur.

Haft á réttu að standa undanfarin átta ár
„Undanfarin 8 ár hef ég spáð fyrir um laxveiðina út frá aflabrögðum grásleppukarla. Hvernig í ósköpunum sem á því stendur hef ég í öll skiptin álpast á að hafa rétt fyrir mér. Í eitt skiptið náði hrokinn tökum á mér og ég spáði 30% aukningu milli ára. Raunin varð 31%,“ segir Arthur sem tilkynnir um þetta á Facebook-síðu sinni.

Arthur veit hvað hann syngur, hann var lengi formaður LS, farsæll í starfi en sneri aftur á sjóinn eftir 28 ára og sinnir ritstörfum, eins og fram kom í ágætu viðtali við hann í Fréttablaðinu 2013.

Hann útskýrir að svo vilji til að grásleppu- og laxaseiði deila sömu búsvæðum í hafinu. Hefur þetta til dæmis komið í ljós í makrílrannsóknum Norðmanna, þar sem þeir draga flottroll sem er með höfuðlínuna á yfirborði.

„Hrognkelsa- og laxaseiði eru að mestu í fimm efstu metrum sjávar og fæðan því væntanlega sú sama. Mér finnst því rökrétt að álykta að sé afkoma hrognkelsa góð, þá sé líklegt að sama eigi við um laxinn.“

Laxveiðin árið 2015 var reyndar afskaplega góð, og frábær í samanburði við mögur ár þar á undan. En, hún náði þó ekki sömu hæðum og 2009 og einkum 2008, en þá var veiðin fáránlega góð. Ef tekið er dæmi af Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakka, veiddust 14.315 laxar þar árið 2008. 10.749 árið 2009 en svo dróst hún verulega saman. Í fyrra veiddust þar hins vegar 8.803 – og lyftist þá heldur brúnin á laxveiðimönnum.

Nánar má fletta sig í gegnum veiðitölur, sem aðgengilegar eru á vef Landsambands veiðifélaga.

Ótal þættir sem spila inní
Arthur segist ekki hafa fundið aðferð til að slá þessum upplýsingum sem hann hefur aflað sér í upphafi grásleppuvertíðar inní reiknilíkan, svo sem Exel-skjal. En þar spila ýmsir þættir inní; veðurfar, afli per net eða trossu á ýmsum svæðum, fjöldi manna á veiðum, fjöldi leyfilegra veiðidaga, markaðsaðstæður (sem hafa mikil áhrif á fjölda þátttakenda) og nokkur önnur atriði sem mjög flókið er að „staðla“.

Arthur nefnir sem dæmi í því sambandi að reglugerðameistarar sjávarútvegsráðuneytisins og Fiskistofu eru hreint ekki hugmyndasnauðir þegar kemur að því að ákvarða fjölda neta, lengd þeirra, dýpt og svo framvegis.

Arthur Bogason gva

Arthur hefur spá rétt fyrir um laxveiðina undanfarni átta ár en spádóma sína byggir hann á því að laxinn hefur sömu búsvæði og hrognkelsin. Og grásleppuveiðin í ár hefur verið dræm. (Mynd: GVA)

„Fyrir þetta getuleysi mitt til að færa hlutina inní staðlað reiknilíkan hef ég fengið réttmætar ákúrur frá stærðfræðiséníum sem gert hafa grín að tilburðum mínum til að spá fyrir um laxveiðina. Fyrir þetta er ég afskaplega þakklátur, ekki síst vegna þess að þá get ég treyst því að þeir viti betur.“

Grásleppuveiði nær vart máli
Og þá að fréttunum. Grásleppuveiðin 2016 hefur verið með ólíkindum, að sögn Arthurs.

„Ég hef nokkur dæmi um veiði sem varla eiga sér hliðstæðu. Lýsingar sem ég hef eftir gömlum vinum mínum, sem sumir hverjir eru farnir að leggja annars staðar í tilverunni, ná vart máli. Grásleppan er að auki væn og magn rauðmaga meira en menn hafa séð til fjölda ára. Þetta á þó ekki við allstaðar, t.d. við N-Austurhornið.
Á síðasta ári var mikil grásleppuveiði og þá sagði ég orðrétt, að ef einhvern tíma hefði verið auðvelt að spá blikkfullum laxveiðiám, þá væri það fyrir árið 2015. Það gekk eftir.“

En, nú er Arthur ekki eins viss:

„Veðurfarið í ár var mjög ólíkt því sem var á síðasta ári. Menn drógu í haugabrælu 2015 og fengu samt mokafla. Engir vita betur en grásleppukarlar að hrognkelsið hrynur því meira úr netunum sem veðrið er verra. Á hinn bóginn eru menn að fá ágætis afla, t.d. hér í Faxaflóa, sem ég er að skrifa þetta.“

Svona verður laxveiðin
Arthur segir að það hljóti að fara að koma að því að hann hafi rangt fyrir sér eftir átta ár þar sem spár hans hafa gengið eftir:

„Eiginlega væri það bara léttir, því ég er efasemdamaður að upplagi og á þeirri skoðun að ekkert sé algerlega rétt og ekkert algerlega rangt,“ segir Arthúr og bendir sjálfur á að í þeirri setningu felist dásamleg þverstæða. En, þá að því hvernig þetta verður:

„Sumarið 2016:
Laxveiðin verður ágæt. Hún mun engu að síður dragast saman frá síðasta ári um 20 – 25%. Meðalþyngd verður hærri en á síðasta ári og smálaxinn verður vel haldinn. Margir munu upplifa drauminn um 20 pundarann.“

Arthur vonar að hann hafi rangt fyrir sér og að vertíðin framundan verði sú besta nokkru sinni.

(Myndina hér ofar tók Baldvin Kristinsson af Jóni Mýrdal, þar sem hann rennir fyrir lax. Jón er með talsvert bókað í sumar og þarf, samkvæmt þessu, á allri sinni hæfni að halda — en það vill til að Jón er leikinn með stöngina. Og, aukast nú líkur á því að hann komist í 20 pundara klúbbinn á Nessvæðinu.)

Comments

comments

Tags: , ,


About the Author

Sendu okkur myndir! Ritstjórn Gripdeildar, sem samanstendur af þeim Jakobi og Mikael, óskar eftir því að fá sendar myndir, myndbönd og fréttir á netfangið ritstjorn@gripdeild.is.Back to Top ↑